Počeo kapitalni remont Termoelektrane “Stanari” - Glas Regije

Počeo kapitalni remont Termoelektrane “Stanari”

Nije učitano

Prvi kapitalni remont postrojenja Termoelektrane Stanari predviđen Planom poslovanja za 2021. godinu počeo je u subotu, 28. avgusta, isključenjem TE sa elektroenergetske mreže nakon 163 dana neprekidnog rada. Ovo je zajednički kapitalni remont turbine i generatora koji se izvodi prvi put od dana puštanja Termoelektrane Stanari u komercijalni rad 2016. godine. S obzirom na složene i obimne radove, trajanje remonta će biti oko 60 dana.

Uzimajući u obzir otežane uslove rada uzrokovane pojavom pandemije virusa COVID19, kompanija EFT Stanari je tokom prošle godine pokrenula procedure za nabavku neophodnih dijelova za kapitalni remont s ciljem blagovremene isporuke opreme i dijelova za turbinu i generator te pripremne aktivnosti završila u predviđenom roku.

Obim poslova kapitalnog remonta obuhvata pregled i inspekcije protočnih dijelova turbine, reviziju ležajnih blokova, pregled glavnih turbinskih parnih ventila, izvlačenje rotora generatora, unutrašnji pregled, testove i inspekcije statorskog i rotorskog dijela generatora.

Imajući u vidu da su operativni parametri turbine i generatora u dosadašanjem radu bili stabilni i kretali se u preporučenim granicama, ne očekuju se značajnije popravke i reparacije.

U okviru remontnih radova na kotlovskom postrojenju, i u 2021. godini nastaviće se sa primjenom različitih tehničkih rješenja u cilju povećanja pouzdanosti i raspoloživosti rada postrojenja.

Remontni radovi na pomoćnim objektima će biti manjeg obima s obzirom na to da se na ovim objektima redovno, tokom manjih godišnjih remonta, vrše reparacije i otklanjanje uočenih nedostataka. Za angažovanje spoljnih usluga i specijalista vođeni su pregovori sa proizvođačima opreme, kompanijama iz Kine, Evrope i regiona.

Na poslovima remonta, pored radnika termoelektrane će biti angažovano više od 350 radnika od strane raznih kompanija iz regiona.

Ukupni troškovi kapitalnog remonta Termoelektrane Stanari će biti oko 16 miliona KM.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *